รวมลิงค์ภายในคณะ

บทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
งานวิชาการ
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
ฐานข้อมูลวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
งานกิจกา่รนักศึกษา
link_mba


Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเดือนนี้5227
mod_vvisit_counterทั้งหมด994423

วันนี้: ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
icon_gen02 ท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ “ท่องเที่ยวชุมชน...เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ”th

 

ขอแสดงความยินดี กับนายพงศธร จั่นพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแสดงบทบาทเป็นมัคคุเทศก์ หัวข้อ “ท่องเที่ยวชุมชน...เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ” พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยมีวัตุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนทาง วิชาการเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ โดยการเชิญสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน การแสดงบทบาทเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ในภูมิลำเนาของนักศึกษา หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่นักศึกษาศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาชีพ มัคคุเทศก์ การกระตุ้นให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษา เครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล โดยการแข่งขัน ดังกล่าว จัดขึ้นในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตามกำหนดการ ดังนี้
- ระดับต้น รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 56 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 56
- ระดับกลาง รุ่นที่ 2 วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 57 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 57
- ระดับสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ธันวาคม 56 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 56
รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 57 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 57
สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 081-3900978 และ 086-868-6693


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.