รวมลิงค์ภายในคณะ

บทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
งานวิชาการ
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
ฐานข้อมูลวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
งานกิจกา่รนักศึกษา
link_mba


Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเดือนนี้5227
mod_vvisit_counterทั้งหมด994423

วันนี้: ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
icon_gen02 รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 2560co-op_2017

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานเสมือนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้มรความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5 และรวบรวมส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตามกำหนดการ ดังนี้
- ระดับต้น รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 56 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 56
- ระดับกลาง รุ่นที่ 2 วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 57 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 57
- ระดับสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ธันวาคม 56 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 56
รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 57 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 57
สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 081-3900978 และ 086-868-6693


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.