ข่าวกิจการนักศึกษา

ประธานนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการicon_gen02ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุน และขั้นตอนการเบิกกองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา new

fund_student

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 new

Volunteer

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2558 new

loan_1-58

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ new

Fresh_men_Policy

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02 เลือกตั้งนายกสโมสรและประธานนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชา new

 

e-cover

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 6

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.