im-biz
W e  a r e .. B i z c Cool m


 

new5 ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

เข้าร่วม กิจกรรมอบรม "การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต BIZCOM สู่ตลาดแรงงาน"

page
อ่านเพิ่มเติม...
 
เขียนโดย Ruangdeck.K : FMS-Editter   
new5 กิจกรรม Bizcom ปันฝัน ครั้งที่ 4
page
อ่านเพิ่มเติม...
 
เขียนโดย Ruangdeck.K : FMS-Editter   
icon_activity

โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์-2558new-4

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนบ้านเฉลียง และโรงเรียนบ้านเฉลียงวิทยาคม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโปรแกรมวิชาได้จัดให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของโปรแกรมวิชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
เขียนโดย Ruangdeck.K : FMS-Editter   

 

icon_news
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานnew-3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถาบันการศึกษาของอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมและดูงานสาขาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 4

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.