super blue2

 
เขียนโดย Ruangdech.k : FMS-Editter   
new-4โครงการ HRM สานฝันแหล่งเรียนรู้พัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
page
อ่านเพิ่มเติม...
 
เขียนโดย Ruangdech.k : FMS-Editter   

new-2สายนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

n2-2557

 
เขียนโดย Ruangdech.k : FMS-Editter   

new-4HR TALK ครั้งที่ 2

6

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_01 โครงการศึกษางานเสริมวิสัยทัศน์และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ภาคต่อ 
ACT2-091021-00โปรแกรมวิชากำลังจะดำเนินการจัก โครงการศึกษางานเสริมวิสัยทัศน์และแหล่งศิลปวัฒนธรรม โครงการ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและ กศ.ปช. นำเสนอสถานที่ศึกษาดูงานให้กับทางโปรแกรมวิชา ได้ที่ห้องโปรแกรมวิชา

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.